Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Závěrečný účet obce Újezd u Chocně za rok 2013

Závěrečný účet obce Újezd u Chocně za rok 2013

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 k 31. 12. 2013 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

 

1.    Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

     (údaje jsou v tis. Kč)

 
 
 
Schválený           Upravený
rozpočet            rozpočet             
Skutečnost
K 31.12.
Třída 1 - daňové příjmy
3 208,5
3 224,3
3 882,1

Třída 2 - nedaňové příjmy

273,2
273,2
259,3

Třída 3 - kapitálové příjmy

167,5
635,9
515,9
Přijaté dotace
83,7
107,8
98,6
Příjmy celkem po konsolidaci
3 732,9
4 241,3
4 756,0
 
 
 
 
Třída 5- běžné výdaje
1 856,7
2 040,1
1 519,9

Třída 6- kapitálové výdaje

1 876,1
2 201,1
300,0
Výdaje celkem po konsolidaci
3 732,9
4 241,3
 
1 819,9
 
 
 
 
Saldo: příjmy- výdaje
0
0
2 936,1
Třída 8 - financování
0
0
0
 
 
 
 
 pol. 8115 prostředky min. let
0
0
0


 

2.    Hospodaření s majetkem  obce

  Majetek je veden na majetkových účtech.

  Řádná inventarizace byla provedena k 31. 12. 2013

         Výsledek inventarizace: Nebyly zjištěny inventurní rozdíly

         Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2013 k nahlédnutí na obecním úřadě

 

Rozvaha k 31.12.2013 v tis. Kč

Aktiva
34 095,5
Pasiva
34 095,5
 
 
 
 
 
 
 
3.    Pokladna

Pokladní zůstatek k 31. 12. 2013                                                       53 620,00 Kč

4.    Prodej majetku

Byly prodány pozemky v hodnotě                                                    421 400,00Kč 

5.    Neuhrazené závazky                                  100 000,- Kč

 

6.    Neuhrazené pohledávky                          81 000,- Kč

 
   

7.    Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu   rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a poskytnuté dotace v Kč

Účel poskytnuté dotace
Účelový znak
Poskytnuto
Skutečně čerpáno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhrnný dotační vztah
 
59 500,00
                          59 500,00 
 
Dotace na volby
98071
24 100,00
16  405,00
 
 
98008
24 200,00
15 06215 062,00
 
Celkem přijaté dotace
107 800,00
90 967,00
 
Nevyčerpané prostředky vráceny v roce 2013
 
9 138,00
 
Finanční vypořádání v roce 2014              
 
7 695,00
 
           
 

8.    Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních

samosprávných  celků  a dobrovolných svazků obcí v termínu 08. 04. 2014.

Závěr zprávy:           Při přezkoumání hospodaření obce Újezd u Chocně nebyly zjištěny chyby a nedostatky             

 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce dne  23. 05. 2014 schválilo hospodaření obce a závěrečný účet za rok        

     2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad

 

Zveřejněno na úřední desce od 14. 04. 2014 do 30. 04. 2014

V elektronické podobě zveřejněno na www.ujezd-u-chocně.cz od 14. 04. 2014 do 30. 04. 2014

 

 

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?