Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně konaného dne 29. 11. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně

konaného dne 29. 11. 2013 v 18,00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu


Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Moravec Ladislav, Prchal Radovan, Závodní Hana
Omluveni: Sedlář Aleš, Fajfr František


PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2014
 3. Schválení rozpočtových opatření
 4. Příkaz k inventarizaci majetku- inventarizační komise proškolení
 5. Ukončení nájemní smlouvy hospoda
 6. Poplatky na rok 2014
 7. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do roku 2016
 8. Prodej pozemku
 9. Uzavření obce z důvodu snížení rychlosti
10. Různé


1. Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání byl zveřejněn společně s pozvánkou na úřední desce.
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva. Jednání zahájil starosta obce, zároveň přítomné seznámil
s programem zasedání. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Moravec Ladislav a pan Prchal.

2. Projednání a schválení rozpočtového provizoria na rok 2014
Bylo schváleno v plném znění a bez výhrad

3. Schválení rozpočtových opatření: byla schválena 3 rozpočtová opatření
dotace volby říjen 2013 příjem ve výši 24 100,- Kč
prodej pozemků příjem ve výši 350 000,-Kč
elektropřípojky příjem ve výši 87 500,- Kč4.Na základě příkazu starosty bude provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2013
Zahájení inventarizace 27. 12. 2013 ukončení inventarizace 14. 01. 2014
Proškolení inventarizační komise proběhlo na OÚ dne 29. 11. 2013


Inventarizační komise:
OÚ Držmíšek, Kadrmas, Závodní
KD Kadrmas J., Moravec., Závodní H.
Hasiči Kadrmas M., Kadrmas J., Hylák L.
Doklady Kadrmas J., Závodní Hana

5. Ukončení nájemní smlouvy pana Kodýtka na hospodu ukončeno k 31. 10. 2013
Předání a inventarizace proběhne do 05. 12. 2013 zodpovídá pan Moravec
Finanční vypořádání po odečtu el. energie v roce 2014
Pokud nedojde k novému pronájmu nutno zajistit vytápění nemovitosti – nakoupení paliva

6. Pro rok 2014 nebudou žádné změny v placení místních poplatků.
Termín platby do 31. 03. 2013
Poplatek za psa 100,- Kč/ každý pes
Poplatek popelnice 300,- Kč/ osoba a rok
Vodné 20,- Kč/ m

7. Rozpočtový výhled do roku 2016 jako priorita zůstává kanalizace a ČOV závislost na dotaci
Oprava místních komunikaci a příprava stavebních parcel pro nové rodinné domky v Chloumku


8. Na základě žádosti manželů Kameníkových OZ projednalo a odsouhlasilo prodej pozemku
č. 1017/5 a 1017/10 o celkové výměře 765 m, cena 30,- Kč/m
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 03. 11. do 20. 11. 2013

9. Z důvodu výstavby nových rodinných domků podél silnice směrem od Darebnic na Újezd u Chocně,
je nutno zajistit bezpečný výjezd od jednotlivých parcel a proto OZ odsouhlasilo snížení rychlosti na
této komunikaci pomocí dopravních značek začátek a konec obce.

10. Příspěvek pro myslivce byl schválen ve výši 18 000,- Kč a pro hasiče ve výši 5 000,- Kč
Předsedové finančního a kontrolního výboru předložili zastupitelstvu zápisy ze zasedání výborů
v roce 2013

v Újezdě u Chocně dne: 29. 11. 2013

Držmíšek Zdeněk           Moravec Ladislav         Prchal Radovan
starosta                       ověřovatel zápisu        ověřovatel zápisu

 

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?