Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně Konaného dne 28. 02. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně
Konaného dne 28. 02. 2014 v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Prchal Radovan, Moravec Ladislav, Závodní Hana
Omluveni: Sedlář Aleš, Fajfr František

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Schválení rozpočtu na rok 2014
3. Schválení inventarizace majetku za rok 2013
4. Příspěvek knihovna Choceň
5. Prodej pozemků
6. Různé

1. Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání byl zveřejněn společně s pozvánkou na úřední desce. Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva. Jednání zahájil starosta obce, zároveň přítomné seznámil s programem zasedání. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Moravec a pan Prchal.

2. Rozpočet na rok 2014 byl projednán a schválen v plném znění a bez výhrad
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 12. 02. 2014 do 28. 02. 2014
elektronicky od 12. 02. 2014 do 28. 02. 2014
Plné znění rozpočtu k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách


3. Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2013. Inventarizací nebyly zjištěny
žádné inventurní rozdíly. Stavy majetku ve skutečnosti souhlasí s účetní evidencí a to
u účtů majetkových i ostatních.

4. Na základě smlouvy z roku 2007 s městem Choceň poskytne obec příspěvek na nákup literatury ve výši 3 000,- Kč.

5. Prodej pozemků - záměr prodeje zveřejněn od 12. 02. 2014 do 28. 02. 2014

p. Provazník parcela č. 1012/1 a část 1012/2 výměra 1 500 m2
manželé Závodní parcela č. 978/9 výměra 36 m2 jedná se o pozemek, který je žadateli užíván
Držmíšek Zdeněk parcela č. 1160/2 výměra 440 m2 jedná se o pozemek, který je žadatelem užíván od doby kupního převodu nemovitosti s tímto pozemkem spojeným

Cena za tyto pozemky 30,- Kč/m2
6. V plánu akcí na rok 2014 je rekonstrukce komunikací v Újezdě u Chocně je nutno zajistit výběrové řízení firmy, která tuto akci provede ( Profistav Litomyšl, Evrovia HK,
Strabak Bohemia asfalt Olomouc)

Rozhodnout o rozsahu opravy kanalizace- položení potrubí pouze na dešťovou vodu nebo obojí.

Vyjádření k zaplocení komunikace Dušek Darebnice – odstranění stavby ( jednáno na stavebním úřadě Choceň, bude zpracováno stanovisko dle nového občan. Zákoníku panem Stárkem).

Povolení k odstranění stromů: na základě upozornění Správy silnic je třeba odstranit stromy, které ohrožují průjezd na komunikaci, jedná se o tři topoly na pozemku obce pod skládkou směrem na Prochody – zajistí p. Prchal
Dále budou odstraněny tři duby v prostoru zřízení stavebních parcel v Chloumku
Zajistí p. Držmíšek

OZ zamítlo prodej cesty pro pana Večeřu v Újezdě u Chocně

Umístění dětí do mateřské školky v Chocni. Po dohodě lze zajistit – žadatelé předloží žádost na obecní úřad.

Pořádání letní slavnosti 19. 07. 2014 zajistí hasiči, odsouhlasený příspěvek ve výši
40 000,- Kč.

Změna nájemní smlouvy DMS 9414000188 s RWE- na základě účinnosti změny
Vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 140/2009 Sb., dochází k sepsání nové
nájemní smlouvy s platností od 01. 01. 2014, výše nájemného činí 1,- Kč za rok.

V Újezdě u Chocně 28. 02. 2014

………………………………. …………………........................
Starosta       ověřovatel zápisu      ověřovatel zápisu

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?