Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně konaného dne 12. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně

konaného dne 12. 12. 2014 v 18,00 hod
. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Moravec Ladislav, Prchal Radovan,

Závodní Hana,Michalec Petr, Držmíšek Aleš

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
3. Schválení rozpočtového opatření č. 3
4. Příkaz k inventarizaci majetku- inventarizační komise proškolení
5. Schválení rozpočtového výhledu
6. Poplatky na rok 2015
7. Změna kupní smlouvy manželé Polednovi
8. Projednání pohledávek
9. Příspěvek pro myslivce a hasiče

1. Zasedání svolal starosta obce.Program zasedání byl zveřejněn společněs pozvánkou na úřední desce.

Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva.Jednání zahájil starosta obce,zároveň přítomné seznámil  s programem zasedání.

Předložený návrh byl jednomyslně schválen. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Moravec Ladislav a pan Prchal.

2
. Projednání a schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
 Bylo schváleno v plném znění a bez výhrad

3
. Schválení rozpočtového opatření č. 3
 jedná se o přeplatek elektrické energie ve výši 76 688,- Kč

4. Na základě příkazu starosty bude provedena inventarizace majetku,

 pohledávek a závazků k 31.12.2014
 Zahájení inventarizace 27. 12. 2014 ukončení inventarizace 14. 01. 2015
 Proškolení inventarizační komise proběhlo na OÚ dne 12. 12. 2014

  Inventarizační komise
:
  OÚ Držmíšek Zd., Kadrmas J., Závodní H.
  KD Kadrmas J., Držmíšek A., Závodní H.
  Hasiči Kadrmas M., Moravec L., Hylák L.
  Doklady Kadrmas J., Závodní Hana


5
. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do roku 2017
 Největší investicí zůstává oprava kanalizace v Újezdě u Chocně a následně oprava místních
 komunikací.

6. Pro rok 2015 nebudou žádné změny v placení místních poplatků.

    Termín platby do 31. 03. 2015
    Poplatek za psa 100,- Kč/ každý pes
    Poplatek popelnice 300,- Kč/ osoba a rok
    Vodné 20,- Kč/m


7. Na základě přečíslování parcel a změny jejich výměry OZ odsouhlasilo provedení změny v kupní smlouvě pro manželé Polednovi.


8. OZ rozhodlo zrušení pohledávek za placení poplatku za odvoz komunálního odpadu pro osoby,
které jsou hlášeny k TP na OÚ z důvodu jejich nedosažitelnosti. Jedná se o poplatky
ve výši 1 800,- Kč

9
. Příspěvek pro myslivce byl schválen ve výši 22 000,- Kč a pro hasiče ve výši 5 000,- Kč
Předsedové finančního a kontrolního výboru předložili zastupitelstvu zápisy ze zasedání výborů,
které proběhly během roku 2014


v Újezdě u Chocně dne: 12. 12. 2014


Držmíšek Zdeněk            Moravec Ladislav          Prchal Radovan
   starosta                     ověřovatel zápisu        ověřovatel zápisu

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?