Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně konaného dne 03. 10. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně

konaného dne 03. 10. 2014 v 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu


Přítomni: Držmíšek Zdeněk , Kadrmas Josef, Prchal Radovan, Moravec Ladislav,
Závodní Hana


Omluveni: Fajfr František, Sedlář Aleš


Program:      Zahájení
                  Kanalizace
                  Schválení rozpočtového opatření
                  Volby
                  Různé

1. Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání byl zveřejněn společně s pozvánkou na úřední desce. Přítomno 5 členů zastupitelstva. Jednání zahájil starosta obce, zároveň přítomné seznámil s programem zasedání. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Moravec a pan Kadrmas

2. Proběhlo výběrové řízení na akci vybudování nové kanalizace a úprava komunikací.
Výběrové řízení vyhrála firma STRABAG cena za akci 4 420 000,- Kč
I.etapa zahájení v co nejkratší době, týká se tří místních ulic
II.etapa příští rok

3. Pro volby do zastupitelstva obce na příští volební období byla sestavena jedna kandidátní listina ve složení:
                                               Držmíšek Zdeněk
                                               Kadrmas Josef
                                               Moravec Ladislav
                                               Prchal Radovan
                                               Závodní Hana
                                               Držmíšek Aleš
                                               Michalec Petr
                                               Kadrmas Petr

4. Schválení rozpočtového opatření, jedná se o navýšení rozpočtu o dotaci na volby
ve výši 33 200,- Kč

5. Z důvodu velkého zatížení obce provozem zemědělské techniky společnosti AG Skořenice, jednáno s tímto subjektem ohledně vybudování obchvatu obce.
Nutno jednat s vlastníky pozemků v této lokalitě.


V Újezdě u Chocně 03. 10. 2014
…………            ………..................       ……………………….
Starosta           ověřovatel zápisu         ověřovatel zápisu

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?