Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.07.2014

         Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně

konaného dne 25. 07. 2014 v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni:  Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Prchal Radovan, Moravec Ladislav,

               Závodní Hana

Omluveni:  Fajfr František, Sedlář Aleš

Program:                 1.            Zahájení

                              2.            Výběrové řízení

                              3.            Volby do zastupitelstva obce a do senátu

                              4.            Nedoplatky místních poplatků

                              5.            Projednání církevního majetku

                              6.            Pověření k podpisu smlouvy

 

1.  Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání byl zveřejněn společně   s pozvánkou na úřední desce. Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva. Jednání zahájil starosta obce, zároveň přítomné seznámil s programem zasedání. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.Ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Moravec a pan Kadrmas.

 

2.  Zastupitelstvo obce předložilo a schválilo zadání výběrového řízení na opravu   místních komunikací a s tímto spojené kanalizace v Újezdě u Chocně.Jedná se o komunikace od křižovatky středu obce od č. p. 11 ulicí k č. p. 61 a č. p. 91.Dále o spojovací komunikaci od č. p. 63 k č. p. 74.

Zajištěním výběrového řízení byla pověřena společnost QUANTUM CZ s.r.o., Kralická 2104/1, 709 00 Ostrava, Ing. Daniel Vodák, Ph.D., MBA.Termín realizace oprav je stanoven na období září až říjen 2014.

 

3.  Pro volby do zastupitelstva obce a senátu, které proběhnou 10. a 11. října 2014 je stanoven jeden volební okrsek.

 

4.  Byly projednány nedoplatky na místních poplatcích. Na základě předloženého seznamu budou zaslány upomínky, případně sepsané splátkové kalendáře.Pokud nebudou poplatky v termínu uhrazeny, bude přistoupeno k omezení dodávky vody z vodovodního řádu.

 

5.  Informace  o převodu pozemku pod hasičárnou.Jelikož se jedná o církevní pozemek, který tvoří stavební parcelu pod místní hasičárnou, požaduje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových doložit stavební a kolaudační rozhodnutí na tuto stavbu.

 

6.  Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu p. Josefa Kadrmase k podpisu kupní smlouvy mezi obcí Újezd u Chocně jako prodávajícím a p. Zdeňkem Držmíškem jako kupujícím. Jedná se o pozemek č. 1160/2 o výměře 440 m2. Prodej byl schválen OZ 28. 02. 2014

 V Újezdě u Chocně dne 25. 07. 2014

 

 

 ……………………          ……………………               ……………………

 Starosta                 ověřovatel zápisu                ověřovatel zápisu

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?