Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně

Konaného dne 23. 05. 2014 v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Držmíšek Zdeněk, Kadrmas Josef, Prchal Radovan, Moravec Ladislav, Závodní Hana

Omluveni: Sedlář Aleš, Fajfr František

 
Program:          1.         Zahájení
                        2.         Schválení závěrečného účtu za rok 2013

                        3.         Schválení účetní závěrky za rok 2013

                        4.         Projednání opravy kanalizace v části

                                    Újezda u Chocně

                       5.        Schválení rozpočtového opatření – volby                                   dotace

1.    Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání byl zveřejněn spolu s pozvánkou na úřední desce. Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva. Jednání zahájil starosta obce, zároveň přítomné seznámil s programem zasedání. Předložený návrh byl jednomyslně schválen.

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Moravec a pan Kadrmas

 

2.     Po projednání zprávy z provedeného auditu krajským úřadem, který se konal dne    08. 04. 2014 OZ schválilo předložený návrh závěrečného účtu za rok 2013 bez výhrad

 

3.     Na základě nově vydané vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek OZ projednalo účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013

 

Jako podklad pro schválení účetní závěrky byly použity všechny dostupné účetní doklady včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

 

4.     OZ projednalo opravu stávající kanalizace včetně opravy dotčených komunikací, je nutno zařídit výběrové řízení a nejdříve je nutné objednat vyhotovení výkazu výměr u firmy EVČ Pardubice

 

V Újezdě u Chocně 23. 05. 2014

Držmíšek Zdeněk      Moravec Ladislav     Kadrmas Josef

starosta                   ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 

 

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2013

 

Identifikace schvalované účetní závěrky :  účetní závěrka k 31. 12. 2013

 

Datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky:        23. 05. 2014

 

Identifikace osob rozhodujících o schválení nebo neschválení:        Držmíšek Zdeněk

                                                                                                          Kadrmas Josef

                                                                                                        Moravec Ladislav

                                                                                                          Prchal Radovan

                                                                                                          Závodní Hana

 

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky:  účetní závěrka provedena  k 

                     31. 12. 2013 byla schválena

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?