Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne: 1.3.2013

                          Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně

                 konaného dne 01. 03. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Přítomni:            Držmíšek Zdeněk, Prchal Radovan, Moravec Ladislav, Závodní Hana

Omluveni :         Kadrmas Josef, Sedlář Aleš, Fajfr František

Program:                   1)            Zahájení

                               2)            Rozpočet na rok 2013

                               3)            Kanalizace a ČOV

                               4)            Schválení inventarizace majetku za rok 2012

                               5)            Prodej pozemku v Chloumku

                               6)            Příspěvek knihovna Choceň

                               7)            Prodej akcíí

                               8)            Pronájem pozemku p. Pohlová

                              

 

1)     Zasedání svolal starosta obce. Program zasedání byl zveřejněn společně s pozvánkou na úřední desce.

       Přítomni byli čtyři členové zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášení schopné.

       Jednání zahájil starosta obce, zároveň seznámil přítomné s programem zasedání.

Předložený návrh byl jednomyslně schválen.

Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni p. Moravec a p. Prchal.

       

2)    Rozpočet na rok 2013 byl projednán a schválen v plném znění a bez výhrad.

      Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 14. 02. do 01. 03. 2013

                elektronicky od 14. 02. do 01. 03. 2013

Plné znění rozpočtu k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách

 

 

3)      Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2012.

       Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

     Stavy majetku ve skutečnosti souhlasí s účetní evidencí a to u účtů majetkových i ostatních.

 

4)   Kanalizace a ČOV je ve fázi jednání o přidělení dotace na kterou byl vyhlášen nový program

 

5)   Na základě žádosti pana Košnara, bytem Choceň byl projednán a schválen prodej pozemku

č. 1012/2 v obci Chloumek o výměře 1200 m za účelem stavby rodinného domu.

Pozemek bude prodán bez zajištění inženýrských sítí za cenu 30,- Kč/m

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 04. 02. 2013 do 22. 02. 2013

 

  p. Večeřa opět žádost na změnu územního plánu – zajistit sám

 

6)    Na základě smlouvy z roku 2007 s městem Choceň poskytne obec příspěvek na nákup literatury ve výši 3 000,- Kč.

 

7)     Na základě nabídky firmy  Finance Zlín, a.s. obec prodá 200 akcií České spořitelny za cenu 480,- Kč/ks.

 

8)      Na základě žádosti p. Pohlové z Nové Vsi , zastupitelstvo projednalo pronájem obecních pozemků

      na zemědělskou činnost  od 01. 2014. Toto bude dále v jednání

 

  v Újezdě u Chocně 01. 03. 2013               

 

 Držmíšek Zdeněk                 Moravec Ladislav                  Prchal Radovan

  starosta                             ověřovatel zápisu                ověřovatel zápisu

 

 

 

              

  

 

 

   
 
Kontaktní informace

Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň
IČO: 00279668
telefon: 465 484 126
datová schránka: 8z4a5iq
číslo účtu: 13221611/0100


úřední hodiny:

pátek             18.00-19.00


e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

 

Vodarna

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?