Oficiální webové stránky obce Újezd u Chocně
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342
 

Obec Újezd u Chocně

Usnesení č. 17/2014 – 25/2014 z ustavujícího zastupitelstva obce Újezd u Chocně, konaného dne 06. 11. 2014

Usnesení č. 17/2014 – 25/2014 z ustavujícího zastupitelstva obce

Újezd u Chocně, konaného dne 06. 11. 2014


č.17/2014 OZ schvaluje zapisovatele a ověřovatelé zápisu

č.18/2014 OZ schvaluje program zasedání

č.19/2014 OZ schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty

č.20/2014 OZ schvaluje volbu starosty pana Zdeňka Držmíška

č.212014 OZ schvaluje volbu místostarosty pana Josefa Kadrmase

č.22/2014 OZ schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru
o 3 členech a jejich zvolení

č.23/2014 OZ schvaluje výkon všech funkcí jako neuvolnění

č.24/2014 OZ schvaluje výši navržených odměn za výkon funkcí
měsíční odměny budou vypláceny od 06. 11. 2014

č.25/2014 OZ schvaluje navýšení nákladů na opravu místní kanalizace dle
upraveného a odsouhlaseného rozpočtu


V Újezdě u Chocně     06. 11. 2014

……………         ………………….
starosta           místostarosta
 

   
 
Kontaktní informace

Obecní úřad Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01, Choceň

IČO: 00279668

 

telefon: 465 484 126

úřední hodiny:

(letní čas - do 28.10.2018)

pátek             18.00-19.00
e-mail: info@ujezduchocne.cz
web:    www.ujezduchocne.cz
            zobrazit kontakty

       
 

GPS: 50° 1’ 28’’, 16° 10’ 1’’

Obec Obec Újezd u Chocně na mapě  
 
Anketa pro návštěvníky
 
 
 
 

Copyright © 2018 Obec Újezd u Chocně Východní Čechy
 

     
Chcete pravidelně odebírat aktuální informace ?